Húsvét VII. Vasárnapja, Urunk mennybemenetele

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek!
Húsvét 7. vasárnapja, Urunk mennybemenetelének ünnepe.
2020. május 24.

Plébániatemplomunk miserendje fokozatosan áll vissza a
megszokott rendbe. Kérjük a kedves híveket, hogy kísérjék
figyelemmel a hirdetéseket.


A következő héten a szentmisék:
HÉTKÖZNAPOKON:
SZERDA: reggel 7 órakor
CSÜTÖRTÖK: este 6 órakor
PÉNTEKEN: reggel 7 órakor

VASÁRNAP – PÜNKÖSD: 8, 10 és 18 órakor


Május hónapban a hétköznapi szentmisék után
imádkozzuk a Lorettoi litániát.
A szentmisék előtt fél órával van lehetőség a szentgyónás
elvégzésére a sekrestye felőli oratóriumban.
Kérem a kedves híveket, hogy a már sokszor elhangzott
biztonsági szabályokat tartsuk meg, mind önmagunk, mind
egymás érdekében.

Előjegyzett miseszándékokról. Március 16-tól a felvett és el
nem mondott miseszándékokat új időpontra lehet áttenni, vagy
a felvett stóladíjat visszaadjuk.
Eddig is kértük, ezentúl pedig be is tartjuk, hogy csak az
elvégzett szentmise után lehet befizetni a stóladíjat.

Kérem a kedves híveket, hogy a következő hetekben a
templom sekrestyéjét ne használjuk hivatali ügyek intézésére!


Plébániánk hivatali ideje:
Hétfő: 10-12 óráig
Szerda: 10-12 óráig
Csütörtök: 15-17 óráig

Szeretném megköszönni Plébániánk Tanácsadó Testületének
és mindazoknak, akik segítettek a plébániakert rendezésében,
és bízom benne, hogy tudjuk folytatni az együtt elkezdett
munkát.