Húsvéti hirdetések

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek!

 1. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 2020. március 19-én kelt Dekrétumának előírásait figyelembe véve, valamint a jelenleg érvényben levő és várhatóan szigorodó állami előírások értelmében Veszprémi Főegyházmegyénk Főpásztora Dr. Udvardy György érsek úr az alábbiakban rendelkezik a Főegyházmegye területén levő valamennyi templomra vonatkozóan:
  • a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisét a papság részvétele nélkül a főpásztor végzi, és megáldja olajokat (keresztelendők olaja, betegek olaja, krizma). A szent olajokból a húsvét ünnepét követő héten a kerületi esperesek osztják szét a papságnak.
  • Nagycsütörtökön az Utolsó vacsora emlékmiséjét, a Nagypénteki szertartást, a Húsvét vigíliáját és a Húsvétvasárnapi szentmisét a nép részvétele nélkül végezzék a plébánosok a lakóhelyük szerinti plébániatemplomban.
  • Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy kövessék a katolikus média, a közszolgálati csatornák szentmise közvetítéseit, valamint a Tapolca TV vasárnap 13 órakor sugárzott szentmis közvetítéseit.
  • Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések szigorú betartására!
 • Tájékoztatjuk a kedves híveket, az érintett szülőket, gyermekeket, fiatalokat, hogy a MÁJUSRA TERVEZETT ELSŐÁLDOZÁS ÉS A BÉRMÁLÁS ELMARAD!!!
  Az esetleges őszi alkalomról, később adunk tájékoztatást a körülményeket figyelembe véve.

Nagyheti szertartások időpontjai a Tapolcai Római Katolikus Plébániatemplomban:
HÍVEK RÉSZVÉTELE NÉLKÜL!

 • Nagycsütörtök – Eucharisztia misztériuma:      18 óra
 • Nagypéntek, keresztút:                                       15 óra
 • Nagypéntek – a Kereszt misztériuma:               18 óra
 • Nagyszombat – a Csend misztériuma
 • Húsvét vigíliája – Feltámadás misztériuma:      18 óra

Húsvétvasárnap (a hívek részvétele nélkül):           9 óra
Tapolca Tv-n felvételről:                                 13 óra

Nagy tisztelettel és szeretettel kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten, lélekben és imádságban kapcsolódjanak bele a nagyheti szertartások és a húsvétvasárnapi szentmise ünneplésébe. Valamint kísérjék figyelemmel a katolikus média és a közszolgálati csatornák televíziós közvetítéseit.