Bejegyzés

Járványügyi rendelkezések

 • A megszokott liturgikus ünnepeinkben a Covid-19 világjárvány nagyon sok szükséges változást eredményezett. Ennek mindannyian elszenvedői vagyunk. Bátorítom a kedves Híveket, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek a jelen vírushelyzetben a rendelkezéseinkre állnak. Az alábbiakban Veszprémi Főegyházmegyénk Főpásztorának rendelkezéséről tájékoztatom Önöket!
 •     Érvényben van visszavonásig Érsek Úr által megadott felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.
  Idősek, betegek otthonaikban imádkozzanak, illetve kapcsolódjanak be a közösségi média eszközeinek segítségével a miseközvetítésekbe.
  A nagyheti szertartásokat, amennyiben otthonaikból követik a kedves hívek részesítsék előnyben a Püspök által celebrált liturgiát. (Veszprémi Érsekség youtube csatornája )
 • Templomainkban továbbra is ügyeljünk az orrot és szájat teljesen eltakaró, helyesen viselt maszk használatára.
 • A szentáldozáshoz járuló hívek, csak közvetlenül áldozásuk előtt vegyék le a maszkjukat. Áldoztatás a járvány idején továbbra is kézbe történik.
 • A perselyadományokat a szentmise végén, a bejáratnál elhelyezett gyűjtőkbe tehetjük. Törekedjünk a templomban a 1,5 méteres védőtávolság megtartására.
 • Az egyre fokozódó járványhelyzetben Dr. Udvardy György Érsek Úr a Veszprémi Főegyházmegye területén felhatalmazást adott minden gyóntatással rendelkező áldozópapnak, hogy  Szentháromság vasárnapjáig (május 31.) – amennyiben szükséges – általános feloldozásban részesítse azokat a bűnbánókat, akik ezt megfelelő előkészület után kérik. A járványveszély elmúltával természetesen mielőbb elvégezendő a szentgyónás rendes formájában.

    Nagyheti szertartásokról

 • Virágvasárnap: a szentmiséhez kapcsolódó barkás körmenet elmarad.
 • Nagycsütörtök: Olajszentelési szentmisén csak a kerületi esperesek vesznek részt, képviselve esperesi kerületük papjait. Utolsó vacsora emlékmiséjét követően lehetőség van rövid virrasztásra a templomhajóban.
 • Nagypéntek: Urunk szenvedésének ünneplésekor a kereszt előtti hódolat elmarad, csak a celebráns hajt térdet a feszület előtt.
 • Húsvét vigíliája, Nagyszombat: A tűz megszentelése, a gyertyáskörmenet, valamint a feltámadási körmenet elmarad.
 • A húsvéti ételek megáldása a templomon kívül, szabadtéren történik.

Ezen rendelkezés érvényes a Badacsonytomaj és Kővágóörs Római Katolikus Plébániák területén is.

Tapolca, 2021. március 26.                                              

      Csonka Nándor s.k.
h. esperes- plébános