Május a Szűzanya hónapja

Plébános atya felhívására otthonainkban imádkozzuk a Lorettói Litániát a Szűzanya tiszteletére, egyházközségünkért, hazánkért, a járvány mielőbbi megfékezéséért. A litániákat Nándor atya kérésére próbáljuk 18:00 körül elkezdeni, ezt harangszó jelzi templomunk tornyából, mely reméljük az egész városban hallható, így otthon, de mégis egy közösségként tudunk imádkozni.

Uram, irgalmazz nekünk!            Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!     Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!             Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!           Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!                 Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen!                Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten!   Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária,      könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,           könyörögj érettünk!
Szüzek szent Szüze,             könyörögj érettünk!
Krisztus szent Anyja,            könyörögj érettünk!
Egyházunk Anyja,                  könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem Anyja,         könyörögj érettünk!
Tisztaságos Anya,                könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya,         könyörögj érettünk!

Sérelem nélkül való Anya,   könyörögj érettünk!
Szűz virág szent Anya,          könyörögj érettünk!
Szeretetreméltó Anya,          könyörögj érettünk!
Csodálatos Anya,                 könyörögj érettünk!
Jótanács Anyja,                     könyörögj érettünk!
Teremtőnk Anyja,                  könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk Anyja,                  könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz,            könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz,                  könyörögj érettünk!

Dicsérendő Szűz,                  könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz,               könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz,                       könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz                       könyörögj érettünk!
Igazság Tükre,                       könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke,               könyörögj érettünk!
Örömünk oka,                        könyörögj érettünk!

Lelki edény,                            könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény,                 könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles edénye,     könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa,            könyörögj érettünk!
Dávid király tornya,                könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony,              könyörögj érettünk!
Mária aranyház,                     könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye,   könyörögj érettünk!

Mennyország ajtaja,              könyörögj érettünk!
Hajnali csillag,                       könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója,               könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke,            könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója,      könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége,      könyörögj érettünk!

Angyalok királynéja,               könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja,             könyörögj érettünk!
Próféták királynéja,                könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja,             könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja,               könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja,                könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja,                   könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja,   könyörögj érettünk!

Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,    könyörögj érettünk!
Mennyekbe felvett királyné,  könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja,         könyörögj érettünk!
Béke királynéja,                      könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya,     könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,     kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,     hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,      irgalmazz nekünk!

V: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
R: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
.
Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi, a Te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején! Hanem oltalmazz minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk! Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.
.
V: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
R: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe jussunk. A mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.