Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születésének hírüladásának ünnepe.
– A reggeli szentmise elmarad
– A katolikus iskolának a délelőtt folyamán lesz szentmise, melyen a “Szűz Mária Keresztények Segítsége” ösztöndíj kerül átadásra.
– A plébániaközösségnek 18.00-kor lesz szentmiséje.

Az esti szentmise előtt 17:00-kor keresztút, melynek szolgálatát a nők és asszonyok végzik.

Ezen a napon indul az a 9 hónapos ima elköteleződés, melyben csak egy Isten által ismert, megfogant de még meg nem született gyermekért imádkoznak azok, akik ezt vállalják, hogy a gyermek meg is szülessék.
Akik ezt vállalják, kérjük iratkozzanak fel a sekrestyében, hogy a pénteki szentmise után megkapják az imádságot ezen szép szolgálathoz.