NAGYHETI SZENTMISÉK, LITURGIÁK
TAPOLCA NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOM

NAGYHÉTFŐ:
18:00: Szentmise a régi temető kápolnájában

NAGYKEDD:
17:30-tól gyóntatás
18:00: Szentmise

NAGYSZERDA:
7:00: Szentmise

NAGYCSÜTÖRTÖK:
18:00: Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, oltárfosztás
20:00-ig virrasztás

NAGYPÉNTEK:
10:00: Keresztút
18:00: Urunk szenvedésének ünneplése, majd a szentsír megnyitása

NAGYSZOMBAT:
10:00-13:00-ig: Egyéni, csendes imádságra van lehetőség a szentsírnál
18:00: Nagyszombati vigília, szentmise, feltámadási körmenet

HÚSVÉTVASÁRNAP:
7:30: Ételszentelés a templom melletti téren

8:00, 10:00, 18:00: Szentmise

“A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát!”