Pünkösdvasárnap 2020. május 31.

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek!
Pünkösd vasárnap

Plébániatemplomunk miserendje fokozatosan visszaáll a
megszokott rendbe. Örömmel hirdetjük, hogy június 1-től a régi
miserend lép életbe.
HÉTKÖZNAPOKON:
HÉTFŐ: este 6 órakor
SZERDA: reggel 7 órakor
CSÜTÖRTÖK: este 6 órakor
PÉNTEKEN: reggel 7 órakor
SZOMBAT: este 6 órakor
VASÁRNAPOKON: 8, 10 és 18 órakor

 Június hónapban a hétköznapi esti szentmisék után
imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Június hónap első péntekén reggel 7 és este 6 órakor
lesznek szentmisék.
A megszokott elsőpénteki egésznapos Szentségimádást
még nem tartjuk meg.
De tervezzük június 19-én Jézus Szíve ünnepén az egész
napos Szentségimádást.
 A szentmisék előtt fél órával van lehetőség a szentgyónás
elvégzésére a sekrestye felőli oratóriumban.

 Kérem a kedves híveket, hogy a már sokszor elhangzott
biztonsági szabályokat tartsuk meg, mind önmagunk, mind
egymás érdekében.
 Előjegyzett miseszándékokról. Március 16-tól a felvett és el
nem mondott miseszándékokat új időpontra lehet áttenni, vagy
a felvett stóladíjat visszaadjuk.
Eddig is kértük, ezentúl pedig be is tartjuk, hogy csak az
elvégzett szentmise után lehet befizetni a stóladíjat.
 Kérem a kedves híveket, hogy a következő hetekben a
templom sekrestyéjét ne használjuk hivatali ügyek intézésére!
 Plébániánk hivatali ideje:
Hétfő: 10-12 óráig
Szerda: 10-12 óráig
Csütörtök: 15-17 óráig

Magyar Nemzetünk sorsát, életét meghatározó esemény
évfordulójára emlékezünk június 4-én, amikor is délután
fél ötkor országszerte megszólalnak a harangok, így
Tapolca városunkban is. Mindaz, aki hallja a harangszót
az imádság lelkületével forduljon Istenhez hazánkért, Magyar népünkért határainkon innen és túl, és Közép-
Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és
alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.
Ezen a napon, Június 4-én ünnepi megemlékező szentmisét
mutatunk be este 5 órakor.
 Trianonra való megemlékezésünket kiterjesztjük Június 7.-re,
vasárnapra, amikor is a 10 órai ünnepi szentmisén az
egyházzenei szolgálatot a Veszprémben állomásozó Légierő
zenekar fogja ellátni, Katona János alezredes vezényletével.
Mindezzel emléket állítva múltunknak és jövőnket Isten kezébe
téve…