Egyéb

TAPOLCAI ESPERESI KERÜLET TÁJÉKOZTATÓJA


A Veszprémi Főegyházmegye Érseke Dr. Udvardy György, 2021. június 15-i hatállyal felmentette Csonka Nándort Tapolcai plébánost a Badacsonytomaji és Kővágóörsi Plébániák plébániai kormányzóként történt oldallagos ellátása alól.

Egyúttal kinevezte Bedy Imre eddigi Ugodi plébános urat, Sabjanics
Miklós plébános úr halála folytán megüresedett Badacsonytomaji
Plébánia plébánosává, a Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellátásával.
Megköszönve Bedy Imre plébános úrnak a közel elmúlt 5 évben Ugodon
és kiterjedt lelkipásztori körzetében végzett szolgálatát. Kérve őt, hogy új lelkipásztori szolgálati helyein gondos szeretettel és odafigyeléssel viselje a lelkipásztorát elveszített hívő közösség gondját tudja megjeleníteni köztük Jézust, a nyájat magára nem hagyó, gondoskodó Jó Pásztort.

Hálásan köszönöm Csonka Nándor Tapolcai plébános úrnak, hogy
készséggel elfogadta Sabjanics Miklós atya betegsége idején és halálát
követően a Badacsonytomaji és Kővágóörsi plébániák ideiglenes
vezetését. Köszönöm, hogy jelentősen megnövekedett feladatait legjobb
tudása szerint igyekezett ellátni. A Jó Pásztor legyen jutalmazója érte.

Június 15-i hatállyal Csonka Nándor helyettes esperest készséggel
végzett szolgálatát megköszönve, felmentem a Tapolcai Esperesi
Kerület helyettes esperesi tisztségéből és az Egyházi Törvénykönyv 554.
kánonja szerint 5 évre kinevezem a Tapolcai Esperesi Kerület
esperesévé.

Kerületében igyekezzen a közös lelkipásztori tevékenységet
előmozdítani és összehangolni, a kerület papjaira gondot fordítani, a
plébániákat látogatni.

Papi életére és az újonnan kapott kerületi esperesi tisztségében
végzendő felelősségteljes szolgálatára az Örök Főpap kegyelmeit kérve
küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.

Kelt: Veszprém, 2021. május 31.

Dr. Udvardy György
Veszprémi Érsek.