A Feltámadt Krisztus fénye – Húsvét a Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánián

A keresztény húsvét a hívők számára évről évre ismétlődő szent ünnep, aminek részesei vagyunk. Jézus Urunkat az evangéliumok tanúsága szerint húsvét első napját közvetlenül megelőző pénteki napon feszítették keresztre, és vasárnap támadt fel halottaiból.

Húsvét méltó megünneplése tapolcai plébániánkon, három  estén át szentmise keretében, felkészítő lelkigyakorlattal kezdődött. Dr. Martos Levente Balázs atya hívott minden embert: “Gyertek! Törekedjünk megismerni Jézust!” Jézus ismerete és szeretete az igazi szabadságra vezet bennünket. Szabadok leszünk a jóra és szabadon hagyjuk el a rosszat.

 

Virágvasárnapon Urunk Jeruzsálembe való bevonulására emlékeztünk. A templomdombon barkaszenteléssel kezdődött az ünnep, szép számú érdeklődő részvételével. Nagycsütörtökön délelőtt a veszprémi bazilikában krizmaszentelési szentmisén Gyula érsekünk megáldotta az olajokat, melyből a tapolcai plébániára is hoztunk, és a papság megújította papi ígéreteit. Március 25.-én Nagypénteken keresztutat jártunk, mely a templomban kezdődött, s  a templomdombon keresztül a plébánia udvarán át vezetett a Szent Sírig. A Stációkat közös összefogással a  hívők készítették és állították fel. Volt lehetőségük a keresztúti elmélkedések felolvasásába is belekapcsolódni.

Nagyszombaton a húsvéti éjszakán, Krisztus Urunk feltámadását tűzszenteléssel, fényünnepséggel, keresztelési szertartással, szentmisével, majd közel 300 fő részvételével, feltámadási körmenettel  ünnepeltük.

Húsvétvasárnap kora reggel szép számmal hozták a hívők a húsvéti ételeket megáldásra. Az ünnepélyes ételszentelést Balázs atya végezte el a Szent Sírnál.

A 9:00 órai szentmisében Péter atya kérdésére egy kislány azt mondta, hogy húsvétban az a legszebb, hogy a család együtt van, és együtt ünnepli Jézust. A gyerekmise után Péter és Balázs atya a plébánia udvarára, beszélgetésre, agapéra hívta a kedves testvéreket. A gyerekek részére külön játékos meglepetéssel készültek immár hagyományos módon.

 

A nagyböjti testi önmegtartóztatás és lelki megtisztulás után valóban felragyogott számunkra Jézus Krisztus világossága. Különös kegyelmi állapotban éltük át a húsvéti szertartásokat, az  evangélium tanítását. Szívünkben sokáig visszacsengenek Péter és Balázs atya  szavai: „Őrizzük meg Húsvét Fényét, Krisztus Urunk Világosságát, mely utat mutat hétköznapjainkban és erőt ad az élet küzdelmeiben.”

IMG_0607

20160325_195144-2

 

Cs. K. B.