Elsőáldozás 2019

Plébániánkon 48 gyerek részesült először a szentáldozásban. Hálát adunk értük és imádkozunk, hogy egész életükre meghatározó találkozás legyen ez számukra Jézussal.  

Alvera nővér látogatása plébániánkon

HU 🇭🇺 Alvera nővér látogatása plébániánkon Alvera nővér két árvaházat működtet hazájában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Befogadják a szülők nélkül maradt gyerekeket, tanítják, táplálják, ellátják őket, és a keresztény hitre nevelik. Tanúságtételében elmondta, Magyarországra úgy tekint, mint keresztény országra, mert Szent István király felajánlotta hazánkat Szűz Máriának. A nővér nagy kegyelemként tekint arra, hogy eljuthatott Magyarországra. … [Tovább…]

Húsvét 2019 – Templomi hirdetések

Nagyhéten az iroda zárva tart, mivel húsvétra készülünk, sürgős esetekben azonban rendelkezésre állunk más időpontokban is. Örülünk, hogy húsvét előtt sokan elvégezték szentgyónásukat. A nagyhéten hétfő-kedd-szerdán van még lehetőség a szentgyónásra, a szentmisék előtt 16.30-tól 17.00-ig. A nagyhét további napjain a szertartásokra kell készülnünk a ministránsokkal, ezért gyónási lehetőséget már nem fogunk tudni biztosítani. Aki … [Tovább…]

„Úgy siratja Szent Fiát” Jótékonysági hangverseny az orgona felújítására

„Úgy siratja Szent Fiát” Jótékonysági hangverseny az orgona felújításáért a Tapolcai Nagyboldogasszony Plébániatemplomban 2019. április 14-én, Virágvasárnap 17.30 órakor a szentmise előtt Közreműködnek: Virágh András Liszt-díjas Érdemes művész – orgona Gion Zsuzsanna – mezzoszoprán Vox Angelis Énekegyüttes – művészeti vezető: Sellyei Gábor Műsor: S. Bach: h-moll prelúdium S. Bach: Ária a Máté passióból S. Bach: … [Tovább…]

Nagyböjt

A gyerekmisén jó elhatározásokat tettünk a gyerekekkel, hogyan tartjuk meg a nagyböjtöt. Mit hagyunk el, hogyan teszünk több jót? Áldott Nagyböjtöt!  

Hirdetések – Nagyböjt 2019

márc. 2. évközi 8. vasárnap   Nagyböjt 2019 Március 6-án, Hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán 17.00-kor tartunk szentmisét. Az esti szentmise keretében lesz a hamu megáldása és a hamvazkodás. (Aki hamvazószerdán nem tud részt venni a szentmisén, a következő vasárnap is hamvazkodhat.) Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. E napokon 18-60 éves korig legfeljebb … [Tovább…]

Betegek Világnapja

A Betegek Világnapja alakalmából idős és betegséggel küzdő testvéreinknek kiszolgáltattuk a betegek szentségét. Kértük Szűz Máriának, a Betegek Gyógyítójának közbenjárását értük.

Ökumenikus imádság Tapolcán

Az idén az Egyházak Világtanácsa, és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács Indonéziát állította elénk az ökumenikus párbeszéd példájaként az ökumenikus imahétre készült imafüzetében. A tapolcai protestáns templomban tartott katolikus beszédre Ghie Marcell verbita atyát kértem fel, aki az indonéziai Flores szigetről származik. Elmondta nekünk, hogy az imádság, a hit, a kölcsönös nyitottság és segítőkészség … [Tovább…]

Vízkereszt, vízszentelés

Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat †. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy … [Tovább…]

Szent János-napi bor áldás

Urunk, Istenünk! Ajándékozó kezeddel áldd meg és szenteld meg ezt a bort. Szent János apostol és evangelista közbenjárására áldd meg és oltalmazd mindazokat a benned hívőket is, akik ebből a borból isznak. És miként Szent Jánosnak nem ártott meg a neki adott mérgezett ital, ugyanúgy mindazok, akik Szent János tiszteletére ebből isznak, az ő érdemeiért … [Tovább…]

Karácsony 2018

  December 16-án, vasárnap egyházi szolgálatot látunk el a városi Mindenki Karácsonyán, 17.00-kor. December 19-én szerdán a Bárdos Iskola hagyományos karácsonyi koncertje lesz 17.00-kor. Ekkor Virágh András és Gion Zsuzsanna művészpáros is fellép, és gyűjtést rendezünk templomunk orgonájának felújítására. A műsort a plakáton találjátok. Ezen a napon reggel 7.15-kor tartunk Istentiszteletet templomunkban. December 20-án csütörtökön … [Tovább…]

“Glória szálljon…”

“Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön jóakarat az embereknek!” A Bárdos Iskola hagyományos karácsonyi koncertje templomunkban. Köszönet a gyerekeknek, szüleiknek, felkészítőiknek, és a velük együtt koncertező művészeknek!

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe – Gyűjtés orgonánk felújítására

Ave Maris Stella Tengernek csillaga, Isten édesanyja, üdvözlégy, mindig szűz, menny boldog kapuja. Te, kinek Gábriel ajka mondott Avé-t, tégy közöttünk békét, fordítsd Éva nevét! Szabadíts rabokat, adj fényt a vakoknak, üzd el bajainkat, igényeld javunkat… Mosd meg életünket, készítsd el utunkat, hogy örök örömben lássuk Jézusunkat!   Istennek dicséret, Krisztusnak dicsőség, Szentlélekkel együtt hármas-egy … [Tovább…]

Áldott adventi készületet!

Adventi himnusz Csillagok teremtő Ura, hitünk örök fénysugara, világmegváltó Krisztusunk, hallgasd meg esdeklő szavunk. Mert irgalomra inditott a halálthozó pusztulás, megváltást hoztál: a beteg, bűnös világnak gyógyulást. A világ fáradt estelén mint nászteremból vőlegény, elhagytad áldott Szűzanyád méhének tiszta templomát. Erőd és hatalmad előtt térdre borulnak mindenek, az égiek s a földiek készséggel hódolnak neked. … [Tovább…]

Advent 2018 Hirdetések

2018. december 2.  Advent 1. vasárnapja   Advent köznapjain hétfőtől péntekig a szentmiséket 17.00 órai kezdettel tartjuk. Ebben az időszakban reggel nem lesz szentmise. A szentmisék után az egyház hivatalos imájából, az imaórák liturgiájából elvégezzük az adott napi adventi esti dicséretet. Ez az imádáság lesz plébániánk egyik lelki felkészülési lehetősége Karácsony ünnepére. A karácsony előtti … [Tovább…]

AVE MARIA – Hangverseny Szűz Mária tiszteletére

Dec. 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén AVE MARIA címmel koncertet rendezünk Szűz Mária tiszteletére, a Neki szentelt tapolcai plébániatemplomunkban. A koncertsorozat e nyitó koncertjén gyűjtünk orgonánk felújítására is.   Szeretettel hívunk minden zenekedvelő testvérünket Virágh András és Gion Zsuzsanna művészi estjére!