“Fel nagy örömre! ma született”

“Pásztorok tanyáztak a vidéken a szabad ég alatt és éjnek idején a nyájukat őrizték. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: “Ne féljetek, íme nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr.” (Lk 2, 8-11)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.