Húsvét 2017. – Templomi hirdetések

.

Húsvét 2017.
Templomi hirdetések 

 

  • Nagyhéten hétfőn tartunk irodai ügyeletet.
  • Örülünk, hogy húsvét előtt sokan elvégezték szentgyónásukat. A nagyhét további napjain a szertartásokra kell készülnünk a ministránsokkal, ezért gyónási lehetőséget már nem fogunk tudni biztosítani. Aki esetleg nem került volna sorra, természetesen húsvét után is meggyónhat, s befogadhatja Isten irgalmát.
  • Április 13-án nagycsütörtökön 10:00 órakor ünnepeljük a veszprémi bazilikában a krizmaszentelési szentmisét.
  • Nagycsütörtök 18:30-kor lesz szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána oltárfosztás. Ezzel kezdődik meg a húsvéti szent három nap. Utána 21:00 óráig virrasztás.
  • Április 14. nagypéntek. Ezen a napon nincsen szentmise. 17:00 órától ünnepélyes keresztutat járunk templomunkból a plébánia udvarába. A keresztút a templomból indul, a templom előtti téren és a plébánia udvarán lesznek az egyes stációk. A keresztút a plébánia udvarán berendezett Szent Sírnál ér véget. A keresztút után 18:30-kor kezdjük Krisztus szenvedésének ünneplését a templomban.
  • Április 15. nagyszombat a csend és a nyugalom napja. Napnyugta után 20:00 órakor kezdjük a húsvéti éjszaka ünneplését tűzszenteléssel, keresztelési szertartással majd a feltámadási körmenettel.
  • Húsvétvasárnap 7:30-kor tartjuk a húsvéti ételek megáldását a plébániaudvarban kialakított Szent Sírnál. Ünnepi miserend lesz a vasárnap szokásos miseidőpontokkal. A 9:00 órai szentmise után 9:45-től a plébánia udvarába hívjuk a kedves testvéreket beszélgetésre és agapéra, ahol megoszthatjátok egymással a húsvéti süteményeket. Külön meglepetéssel készülünk a gyerekeknek, akik a 9:00 órai szentmisén vesznek részt.  Természetesen azokat is várjuk, akik más szentmisén vesznek részt.
  • Ministránspróbákat tartunk nagycsütörtök 18:00 nagypénteken 16:30-tól és nagyszombaton 19:00 órától.
  • A Szent Sírhoz idén is szívesen fogadunk virágadományokat, amelyeket a nagycsütörtöki szentmise előtt tudtok elhelyezni az oratóriumban.
  • Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk.