Húsvét 2019 – Templomi hirdetések

  • Nagyhéten az iroda zárva tart, mivel húsvétra készülünk, sürgős esetekben azonban rendelkezésre állunk más időpontokban is.
  • Örülünk, hogy húsvét előtt sokan elvégezték szentgyónásukat. A nagyhéten hétfő-kedd-szerdán van még lehetőség a szentgyónásra, a szentmisék előtt 16.30-tól 17.00-ig. A nagyhét további napjain a szertartásokra kell készülnünk a ministránsokkal, ezért gyónási lehetőséget már nem fogunk tudni biztosítani. Aki esetleg nem került volna sorra, természetesen húsvét után is meggyónhat, s befogadhatja Isten irgalmát.
  • Április 18-án Nagycsütörtökön 10:00 órakor ünnepeljük a veszprémi bazilikában a krizmaszentelési szentmisét.
  • Nagycsütörtök 18:30-kor lesz itt a Nagyboldogasszony plébániatemplomban a szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána oltárfosztás. Ezzel kezdődik meg a húsvéti szent három nap. A szertartás után hajnalig virrasztás lesz az Olajfák hegyén értünk imádkozó és vérrel verejtékező Jézussal, egészen reggel 6:00 óráig. Aki szeretne részt venni a késői órákban is be lehet jönni, csak a templombejáratnál ezt majd jelezni kell.
  • Április 19. Nagypéntek. Ezen a napon az Egyház hagyományai szerint nincsen szentmise. 17:00 órától ünnepélyes keresztutat járunk templomunkból a plébánia udvarába. A keresztút a templomból indul, a templom előtti téren és a plébánia udvarán lesznek az egyes stációk. A keresztút a plébánia udvarán berendezett Szent Sírnál ér véget. A keresztút után 18:30-kor kezdjük Krisztus Urunk szenvedésének ünneplését a templomban.
  • Április 20. Nagyszombat a csend és a nyugalom napja. Napnyugta után 19:30 órakor kezdjük a húsvéti éjszaka ünneplését tűzszenteléssel, keresztelési szertartással majd a feltámadási körmenettel.
  • Húsvétvasárnap 7:30-kor tartjuk a húsvéti ételek megáldását a plébániaudvarban kialakított Szent Sírnál. Ünnepi miserend lesz a vasárnap szokásos miseidőpontokkal.
  • Ministránspróbákat tartunk nagycsütörtök 18:00 nagypénteken 16:30-tól és nagyszombaton 18:30 órától.
  • A Szent Sírhoz idén is szívesen fogadunk virágadományokat, amelyeket a nagycsütörtöki szentmise előtt tudtok elhelyezni a templomi oratóriumban.
  • Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk.

 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk a kedves testvéreknek!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.