Motorok megáldása a Free Chapter nemzetközi motoros egyesület szezonnyitó rendezvényén, Tapolcán

„ Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.” (Zsolt 17)

 

Mindenható örök Isten, te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Hálát adunk a teremtett világ szépségeiért, és a testvéri közösségért, amit a motorozás közben megtapasztalunk.

Kérünk, áldd meg szent áldásoddal és oltalmazd gondviselő oltalmaddal minden veszélytől ezeket a járműveket. Add, hogy amikor szolgáid ezek használatával járják a földi élet útjait, ugyanakkor törvényeid útján megmaradva és szent akaratod teljesítésében mindig előbbre haladva eljussanak egykor az örök hazába.

Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésünket. Áldd meg szentséges és hatalmas jobboddal e járműveket, amelyeket a te nevedben megáldunk. Állítsd kegyesen őrizetükre szent angyalodat; és dicsőséges vértanúdnak, szent Kristófnak közbenjárására mindazoknak, akik ezeken utaznak, nyújtsd gondviselő oltalmadat minden veszéllyel szemben. Adj nekik mindenkor szerencsés megérkezést.

Mutasd meg szolgáidnak az üdvösség útját, hogy kegyelmeddel támogatva eljussanak egykor a földi élet mulandó változandóságai és vándorlása után örök céljukhoz. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen. 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.