Ökumenikus imádság Tapolcán

Az idén az Egyházak Világtanácsa, és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács Indonéziát állította elénk az ökumenikus párbeszéd példájaként az ökumenikus imahétre készült imafüzetében.

A tapolcai protestáns templomban tartott katolikus beszédre Ghie Marcell verbita atyát kértem fel, aki az indonéziai Flores szigetről származik. Elmondta nekünk, hogy az imádság, a hit, a kölcsönös nyitottság és segítőkészség mennyire sikeressé tette szülőföldjén a különböző keresztény felekezetek és a más vallások párbeszédét, békés együtt élését.

Tanúságtétele felemelő, jó hangulatú és hiteles szavakból állt, melyet szép magyarsággal adott elő!

A katolikus templomban való beszédre Molnár Csaba Bertalan református lelkész pedig Balogh Barnabás szegedi baptista lelkipásztort hívta meg, akitől szép tanúságtételt hallottunk a hit és az ima erejéről.

Köszönjük Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész testvérünk szolgálatát is!

Köszönjük mindazoknak, akik imáikkal vagy a szeretetvendégségre készített finomságaikkal szolgálták e testvéri találkozót!

Hála legyen a Szentlélek kegyelmének, az egység lelkének!

Szakács Péter atya

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.