Betegek kenete

A betegek szentségéről

 

„Beteg valamelyiktek? Hivassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer” (Jak 5, 14-15)

Február 11-én ünnepeljük a Szűzanya lourdes-i megjelenését, amely egyben a Betegek Világnapja. Beteg hozzátartozóink ápolásában és gondozásában irántuk való szeretetünket fejezzük ki. Tudjuk, hogy nekik sem csak testi, hanem lelki szükségleteik is vannak. A vasár- és hétköznapi szentmisékben is rendszeresen imádkozunk beteg és idős embertársainkért. Havi rendszerességgel sok idős és beteg testvérünket látogatjuk meg otthonaikban, idősek otthonában és a kórházban. Természetesen csak azokat tudjuk meglátogatni, akik ezen igényüket jelzik felénk.

Krisztus Urunktól kapott küldetésünk mindenkihez szól, akkor is szívesen állunk rendelkezésre, ha esetleg hosszabb idő óta nem volt kapcsolatuk az Egyházzal, de most betegség, vagy idős kor kapcsán ezt aktuálisnak érzik. Kérjük a hozzátartozókat, hogy bár egy nehéz helyzetben kérnek segítséget tőlünk, ezt kellő tisztelettel, az Egyház szabályainak tiszteletben tartásával tegyék. A beteg környezetének megfelelő lelkülete, imádsága is nagyon fontos a lelki gyógyuláshoz! Gondoljanak előre szeretteik lelki ellátására! Sajnos gyakran csak akkor hívnak bennünket, amikor hosszú, több éves betegség, gyengeség után már csupán nagyon kevés idő, csak percek, órák állnak rendelkezésre.

Az Egyház a betegek szentségével is gondoskodik azokról, akiknek megrendült az egészsége. Ebben a szentségben Krisztus kegyelme segíti meg a betegeket az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel, ad bűnbocsánatot és erőt a gyógyuláshoz, ill. készít fel a vele való végső találkozásra. Kérjük a hozzátartozókat, hogy jelezzék, mikor tudjuk meglátogatni beteg, idős hozzátartozóikat. Ezt az alkalmat ne halasszák az utolsó pillanatra, mert akkor sajnos előfordulhat, hogy – minden igyekezetünk ellenére – túl későn tudunk csak megérkezni. A jelenlegi lehetőségeink mellett kb. 48 órára van szükségünk a bejelentéstől, hogy mindenkihez eljuthassunk Tapolca területén. Van olyan nap, amikor 15-20 beteget is el kell látni az egyéb kötelességeink mellett. Természetesen, ha lehetséges, azonnal indulunk!

Kérjük, a kórházi látogatási szabályok tiszteletben tartását!

Azokat a testvéreinket, akik részesülnek e szentségekben, betegségük folyamán Krisztus Urunk kegyelme folyamatosan elkíséri, még akkor is, ha a következő időszakban nem tud eljönni a templomba.

Ezúton is köszönjük mindazt a fáradozást, amelyet idős és beteg hozzátartozóikért vállalnak!

A betegek kenete felvételének feltételei:

  • Betegség, idős kor miatt a beteg élete veszélybe kerül
  • Komolyabb orvosi beavatkozások, műtétek előtt nem csupán idősek számára
  • Idős korban a beteg állapota jelentősen romlik

A betegek kenetét a beteg maga is kell, hogy kérje. Végezzen előtte szentgyónást! Ha öntudatlan, elegendő a rokonok kérése és a beteg benne foglalt feltételezhető kérése.

A betegek kenetének felvétele megismételhető.

Templomunkban minden évben a Betege Világnapjához kapcsolódóan ünnepélyesen, szentmise keretében kiszolgáltatjuk a szentséget.

 

Imádság betegekért

Urunk, Jézus Krisztus,
Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.