Betegek kenete

A betegek szentségéről

 

Beteg valamelyiktek? Hivassa el az agyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer” (Jak 5, 14-15)

 

Február 11-én ünnepeljük a Szűzanya lourdes-i megjelenését, amely egyben a betegek világnapja. Beteg hozzátartozóink ápolásában és gondozásában mindig irántuk való szeretetünket fejezzük ki. Tudjuk, hogy nekik sem csak testi, hanem lelki szükségleteik is vannak. A vasár- és hétköznapi szentmisékben is rendszeresen imádkozunk beteg és idős embertársainkért. Havi rendszerességgel mintegy száz idős és beteg testvérünket látogatjuk meg otthonaikban, idősek otthonában és a kórházban. Természetesen csak azokat tudjuk meglátogatni, akik ezen igényüket jelzik felénk.

Krisztus Urunktól kapott küldetésünk mindenkihez szól, akkor is szívesen állunk rendelkezésre, ha esetleg hosszabb idő óta nem volt kapcsolatuk az Egyházzal, de most betegség, vagy idős kor kapcsán ezt aktuálisnak érzik.

Az Egyház a betegek szentségével is gondoskodik azokról, akiknek megrendült az egészsége. Ebben a szentségben Krisztus kegyelme segíti meg a betegeket, ad bűnbocsánatot és erőt a gyógyuláshoz, ill. készít fel a vele való találkozásra. Kérjük a hozzátartozókat, hogy jelezzék, mikor tudjuk meglátogatni beteg, idős hozzátartozóikat. Ezt az alkalmat ne halasszák az utolsó pillanatra, mert akkor sajnos előfordulhat, hogy – minden igyekezetünk ellenére – túl későn tudunk csak megérkezni. Azokat a testvéreinket, akik részesülnek e szentségekben, betegségük folyamán Krisztus Urunk kegyelme folyamatosan elkíséri, még akkor is, ha a következő időszakban nem tud eljönni a templomba.

Ezúton is köszönjük mindazt a fáradozást, amelyet idős és beteg hozzátartozóikért vállalnak!

 

Imádság betegekért

Urunk, Jézus Krisztus, Tehozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért! Eléd hozzuk betegeink sorsát: testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket, megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket és soha ki nem mondott sóhajaikat. Neked köszönjük türelmüket és reményüket, hogy amint szenvedésüket Veled viselik, úgy feltámadásodban is részük lesz. Neked köszönjünk imáikat, melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled! Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat; és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása. Tehozzád emeljük szívünket, mert a Te közelségedben megtisztulnak gondolataink, értelmünk és akaratunk. Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján, napról napra közelebb ahhoz a célhoz, amelyet Atyád rendelt számunkra! Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat, hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.