Keresztelés

A Keresztség által részesülünk Krisztus megváltó Keresztáldozatának és Feltámadásának érdemeiből, megkapjuk a megszentelő kegyelmet Istentől, és válunk tagjaivá az Egyháznak. A gyermekek Isten gyermekei és mennyország örököseivé lesznek általa. 

A kereszteléseket a 9:30-as gyerekmise után tartjuk templomunkban

Keresztelésre jelentkezni a plébános atyánál és az irodában kell.