Keresztelés

A Keresztség által részesülünk Krisztus megváltó Keresztáldozatának és Feltámadásának érdemeiből, megkapjuk a megszentelő kegyelmet Istentől, és válunk tagjaivá az Egyháznak. A gyermekek Isten gyermekei és mennyország örököseivé lesznek általa. 

A kereszteléseket minden hónap első vasárnapján, a 10.30 h-i szentmise után tartjuk templomunkban

Keresztelésre jelentkezőket a plébániai irodába várjuk!