Temetés

Kedves Gyászoló Testvérünk!

 „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghalt is, élni fog” (Jn 11, 25)

Az egyházi temetés során az Egyház a szentek közbenjárását is kérve imádkozik az elhunytak lelkéért, hogy a Teremtő adjon neki örök nyugodalmat! Egyházunk tanítása szerint lelkünk halhatatlan, földi testünk halála után lelkünket Isten az ő mennyei, örök országába várja. Ekkor adunk számot életünkről a Mindenható színe előtt. Az Egyház imádsága elkíséri szeretteinket utolsó földi útjukra, és a Mennyei Atyára bízza, remélve a Krisztus Urunk ígérte feltámadásban!

Földi életünk legnehezebb pillanata, amikor szeretett hozzátartozónktól kell búcsút vennünk. A keresztény embert ebben a megpróbáltatásban az örök életbe és a feltámadásba vetett hite kíséri el. A fájdalom és a gyász pillanataiban is szeretnénk a hozzátartozók mellett állni, és az Egyház tanítása szerint imádkozunk az elhunytakért és hozzátartozóikért. Ilyenkor nagy megterhelést jelent a sok elintéznivaló. A következőkben ehhez szeretnénk az egyházi temetéssel kapcsolatban segítséget nyújtani:

  • Amennyiben egyházi temetést kérnek, annak időpontját kérjük, mielőbb –de legkésőbb három munkanappal a temetés előtt- egyeztessék velünk a plébánián irodai időben. Csak így tudjuk garantálni, hogy a személyi és egyéb feltételek az egyeztetett módon rendelkezésre álljanak. Ezt megtehetik személyesen – vagy ha ez nem lehetséges – telefonon. Így tudjuk elkerülni a félreértéseket és a kényszerű utólagos időpont változtatásokat. Kérjük, hogy csak ezután az időpont-egyeztetés után értesítsék a rokonságot. Plébániánk területén két katolikus temetést egy időben nem vállalunk. Mindenben igyekszünk segíteni, de ehhez szükséges a közös együttműködés.
  • Ahhoz, hogy felvehessük a temetést, a hozzátartozóval való személyes egyeztetés a plébánián mindenképpen szükséges. Ekkor mondhatják el, hogy mi szerepeljen a búcsúztatóban, ill. szeretnék-e bizonyos hozzátartozók (esetleg név szerinti) megemlítését. Mivel a gyász óráiban nagyon nehéz lehet e dolgokról beszélni, sokat segít, ha a családi egyeztetés után egy vagy két családtag jön el a plébániára. Ha a gyász napjaiban lelki segítséget kérnek, a plébánián szolgáló atyák szívesen állnak rendelkezésre. Ennek részleteit is a temetés bejelentésekor egyeztethetik a plébánián.
     
  • Minden szentmisében imádkozunk az elhunytakért. Buzdítjuk a kedves hozzátartozókat, hogy maguk is imádkozzanak és vegyenek részt szentmiséinken. Amennyiben a temetés előtt külön gyászmisét is szeretnének, kérjük ezt is jelezzék, és ezen hívő lélekkel vegyenek részt. Természetesen más szentmiséket is szívesen ajánlunk fel az elhunyt hozzátartozókért. Amennyiben a temetés előtt kérnek szentmisét, a temetőkápolnát kb. 10-15 perccel a szentmise kezdete előtt nyitjuk ki.
     
  • Amennyiben szeretnének családi vagy más búcsúztatót, kérjük, hogy ezt egyeztessék velünk. Plébániánkon atyák és világi lelkipásztori kisegítők is végeznek temetési szolgálatot. A megadott szolgálati beosztást figyelembe véve Önök választhatják ki a temetés celebrálására felkért személyt. Az általános szolgálati beosztás jelenleg a temetésekre vonatkozóan:

Hétfő, Kedd, Csütörtök: Péter atya
Szerda, Péntek: Fekete Gábor világi lelkipásztori kisegítő

Más szolgálattevők felkérésére is van lehetőség, a plébániával egyeztetett módon.

  • Amennyiben egyházközségünk tagjaival is szeretnék tudatni a halálesetet, a gyászjelentés elhelyezését kérhetik a templomi hirdetőtábla megfelelő részén.

 

Imádság az elhunyt hívekért

Üdvözítő Jézus Krisztus!
Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét,
akikért szent véredet kiontottad.
Emlékezzél meg, Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok vagyunk,
mint a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak,
és a szél könnyen széthordja szirmaikat.
Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád folyamodó jobb latrot,
és a paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is,
és kegyelmesen oldozd fel a világból kimúlt szolgáid lelkét
minden bűnük kötelékétől,
hogy a feltámadásnak dicsőségében
a választottak között részesüljenek az örök életben.

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat,
és az örök világosság fényeskedjék nekik! Ámen.

(Sík-Schütz Imádságoskönyve nyomán)