Temetés

Kedves Gyászoló Testvérünk!

 

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghalt is, élni fog” (Jn 11, 25)

Földi életünk legnehezebb pillanata, amikor szeretett hozzátartozónktól kell búcsút vennünk. A keresztény embert ebben a megpróbáltatásban az örök életbe és a feltámadásba vetett hite kíséri el. A fájdalom és a gyász pillanataiban is szeretnénk a hozzátartozók mellett állni, és az Egyház tanítása szerint imádkozunk az elhunytakért és hozzátartozóikért. Ilyenkor nagy megterhelést jelent a sok elintéznivaló. A következőkben ehhez szeretnénk az egyházi temetéssel kapcsolatban segítséget nyújtani:

  • Amennyiben egyházi temetést kérnek, annak időpontját kérjük, mielőbb –de legkésőbb három munkanappal a temetés előtt- egyeztessék velünk a plébánián irodai időben. Csak így tudjuk garantálni, hogy a személyi és egyéb feltételek az egyeztetett módon rendelkezésre álljanak. Ezt megtehetik személyesen – vagy ha ez nem lehetséges – telefonon. Így tudjuk elkerülni a félreértéseket és a kényszerű utólagos időpont változtatásokat. Kérjük, hogy csak ezután az időpont-egyeztetés után értesítsék a rokonságot. Plébániánk területén két katolikus temetést egy időben nem vállalunk. Mindenben igyekszünk segíteni, de ehhez szükséges a közös együttműködés.

·         Ahhoz, hogy felvehessük a temetést, a hozzátartozóval való személyes egyeztetés a plébánián mindenképpen szükséges. Ekkor mondhatják el, hogy mi szerepeljen a búcsúztatóban, ill. szeretnék-e bizonyos hozzátartozók (esetleg név szerinti) megemlítését. Mivel a gyász óráiban nagyon nehéz lehet e dolgokról beszélni, sokat segít, ha a családi egyeztetés után egy vagy két családtag jön el a plébániára. Ha a gyász napjaiban lelki segítséget kérnek, a plébánián szolgáló atyák szívesen állnak rendelkezésre. Ennek részleteit is a temetés bejelentésekor egyeztethetik a plébánián.

  • Minden szentmisében imádkozunk az elhunytakért. Amennyiben a temetés előtt külön gyászmisét is szeretnének, kérjük ezt is jelezzék. Természetesen más szentmiséket is szívesen ajánlunk fel az elhunyt hozzátartozókért. Amennyiben a temetés előtt kérnek szentmisét, a temetőkápolnát kb. 10-15 perccel a szentmise kezdete előtt nyitjuk ki.
  • Amennyiben szeretnének családi vagy más búcsúztatót, kérjük, hogy ezt egyeztessék velünk. Plébániánkon atyák és világi lelkipásztori kisegítők is végeznek temetési szolgálatot.
  • Amennyiben egyházközségünk tagjaival is szeretnék tudatni a halálesetet, a gyászjelentést elhelyezhetik a templomban a faliújság megfelelő részén.

 .

Imádság az elhunyt hívekért

Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét, akikért szent véredet kiontottad.

Emlékezzél meg, Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok vagyunk, mint a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak, és a szél könnyen széthordja szirmaikat.

Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád folyamodó jobb latrot, és a paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és kegyelmesen oldozd fel a világból kimúlt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől, hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak között részesüljenek az örök életben.

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik! Ámen.

(Sík-Schütz Imádságoskönyve nyomán)

 

 

Vigasz a gyászfeldolgozásban
Tapolcán a Római Katolikus Plébánián.

Szeretettel várunk mindenkit
akit megszomorít a gyász,
akár régebben, akár a közelmúltban érte veszteség!

Egyénileg foglalkozunk a hozzánk fordulókkal.

Személyre szabottan segítünk a halál elfogadásában, a hátramaradottak bánatának, fájdalmának enyhítésében.

Lehetőség van csoportos foglalkozásokon való részvételre is.

Hívjuk mindazokat, akik szembenéztek a hozzátartozó halála okozta fájdalommal, akiknek segítség, ha van kivel megosztani gondjaikat, érzéseiket és együtt szeretnék keresni a továbblépés lehetőségét a gyászolók sorstárs-csapatában!

Keressen minket!

email: tapolcaiplebania@gmail.com

Római Katolikus Plébánia, Tapolca