Programok szervezése

A helyi Római Katolikus templomban kulturális és vallásos programok csak a plébános írásbeli engedélyével szervezhetők és tarthatók. Ezen igényüket minél előbb, de legalább három hónappal korábban jelezzék.

Ugyanez igaz a templomon kívül tartandó programokra, melyeken a katolikus felekezet hivatalos jelenlétét kérik.

A plébánia területén a helyi rendes egyházi miserendtől eltérő külön mise, illetve más vallási és kulturális program csak a plébános írásbeli engedélyével szervezhető és tartható.

Az évente ismétlődő programokat minden évben külön is kell egyeztetni, mivel programjaink, lehetőségeink változhatnak.