Várakozás és Találkozás

Várakozás és Találkozás

Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az orök a hajnalt, mert tudjuk, még egy kis ido, és újra velünk leszel, Üdvözítonk. Óvj meg minket attól, hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsoséged elé nem a te szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr szolgálóleánya, szívünkben orizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a te kegyelmed, és jöjj el, Urunk, ne késlekedj!

Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az orök a hajnalt, mert tudjuk, még egy kis ido, és újra velünk leszel, Üdvözítonk. Óvj meg minket attól, hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsoséged elé nem a te szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr szolgálóleánya, szívünkben orizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a te kegyelmed, és jöjj el, Urunk, ne késlekedj!

Nyilvános muködése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek.

Nyilvános muködése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek.

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden idoben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívot, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsoítsen téged.

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden idoben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívot, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsoítsen téged.

Balázs atya és Péter atya karácsonyi gondolatai

Karácsony a nagy találkozás ünnepe, amikor időt szakítunk az együttlétre, az egymással való találkozásra. Az igazi találkozást az a Jézus tette lehetővé, aki átlépve az idő és örökkévalóság határát Isten létére emberré lett – egészen egyszerű emberré.

A karácsony előtti napokban lélekben mi is készülünk a találkozásra. S ha a karácsony előtti napok nem is éppen a csendről és az elmélyülésről szólnak, szívünkben mégis ott van a várakozás. Ahogyan adventi lelkigyakorlatunk vendége, Dr. Barsi Balázs OFM atya emlékeztetett bennünket: az ember az egyetlen lény e földön, aki nemcsak valamire, hanem valakire is tud várni. S az ember valóban vár: minden kiábrándulás után újra várjuk az ünnepet, s minél több teendőnk, elintézni van még, annál feszültebb e várakozás. Mert tudjuk, hogy a találkozásban majd sokkal több fog történni, mint amit mi a magunk emberi erejével meg tudunk tenni.

Karácsonykor észrevesszük, hogy nemcsak az ember vár. A betlehemi jászol hajléktalan Gyermeke kiszolgáltatottságában sokkal jobban vár bennünket, mint mi őt. Azért lett szegény, kiszolgáltatott, hajléktalan, mert így tudta megmutatni: egy örökkévalóság óta várja a találkozást: hogy megtalálják és befogadják. S karácsony várva-várt csodája akkor köszönt ránk, amikor a betlehemi jászolban nemcsak egy kedves díszt látunk, hanem észrevesszük benne azt a Valakit, akinek életünket köszönhetjük, s most mégis befogadásért koldul gyakran bezárt szívünk ajtaja előtt. Ő ma is vár – várja, hogy találkozzunk vele, s beteljesíthesse békéjével személyes életünket, családunk és
városunk életét.

Itt az ideje, hogy véget vessünk a várakozásnak, s belépjünk a találkozás és az ünneplés örömébe.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott ünneplést városunk minden lakójának:

Péter atya és Balázs atya

„Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, 30mert látta szemem üdvösségedet, 31melyet minden nép színe elott készítettél, 32világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsoségül népednek, Izraelnek.” 33

„Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, 30mert látta szemem üdvösségedet, 31melyet minden nép színe elott készítettél, 32világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsoségül népednek, Izraelnek.” 33

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, Angyaloknak énekével Néked áldozok. Terjeszd fölém kezedet, hogy az Istenszeretet Töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén.

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével Néked áldozok.
Terjeszd fölém kezedet, hogy az Istenszeretet
Töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén.

Áldás Békés Karácsonyi Ünenepeket kíván, Péter atya ás Balázs atya

Áldás Békés Karácsonyi Ünenepeket kíván, Péter atya ás Balázs atya