Egyéb

A Tapolca Római Katolikus Plébánia járványügyi közleménye

Egységben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. november 9-én kelt közleményével, és Magyarország Kormányának 484/2020. kormányrendeletével, Plébániánk területén a következő rendelkezések lépnek életbe:

1./ SZENTMISÉK
Szentmiséink kezdési időpontjai nem változnak. A szentmiséken kötelező a száj-és orrmaszk használata, kézfertőtlenítés, valamint a 1,5-2 méter szociális védőtávolság megtartása. A szentáldozás egyetlen és lehetséges módja járványhelyzet idején a kézbe való áldozás.
A szentmisén való részvétel alól felmentést kapnak mindazok, akik betegek, idősek, valamint azok, akik számára veszélyt hordoz a szentmisén való személye részvétel.

2./ TEMETÉSEK
Temetések – a kormányrendelettel egységben – 50 fővel tarthatók. Ebbe a létszámba beletartoznak a szertartást végző személyek, illetve a temetkezési vállalat munkatársai is. A temetési szertartáson illetve a gyászmisén is kötelező a száj-és orrmaszk használata és a távolságtartás.
A temetéshez kapcsolódó gyászmiséken csak a szűk család (10-15 fő) vehet részt a kápolnák kis légtere miatt.

2020. december 1-től a temetési gyászmiséket összevonjuk. Ez azt jelenti, hogy a Plébániatemplomban csütörtökönként este 6 órától mutatunk be gyászmisét a héten elhunyt testvéreinkért.

3./ KERESZTELÉSEK
Amennyiben a kiszolgáltatása halaszthatatlanul szükséges, úgy a szülők és a keresztszülők jelenlétében tartható, betartva a járványügyi előírásokat.

4./ ESKETÉSEK
Amennyiben a kiszolgáltatása halaszthatatlanul szükséges, úgy a szülők és a tanúk jelenlétében tartható, betartva a járványügyi előírásokat.

5./ PLÉBÁNIA IRODA
A plébánia hivatali idejében (Hétfő, szerda: 10:00-12:00, csütörtök: 15:00-17:00) telefonos ügyeletet tartunk a 87/411-302-es telefonszámon. Személyesen csak a halaszthatatlan ügyeket intézzék (pl. temetési adatok felvétele). Keresztlevelet, igazolásokat e-mailben is lehet kérni a rkplebaniatapolca@gmail.com címen.

Tapolca, 2020. november 13.

Csonka Nándor s.k.
h.esperes-plébános