Egyéb

Karácsonyi köszöntés

A jászolban fekvő Isten Fiának békéje és szeretete töltse be minden ember szívét Karácsony ünnepén, és az Új Esztendőben.

The peace and love of Son of God, lying on the manger, fill the heart of every man on the Xmas Celebration, and over the New Year!

Tapolca Római Katolikus Plébánia
Csonka Nándor atya
h. esperes plébános